Straipsniai

ES Konkurencingumo taryba dėmesį skiria verslumui skatinti ir verslo sąlygoms gerinti

Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė vasario 18–19 d. dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Konkurencingumo tarybos posėdyje Briuselyje (Belgija). Posėdyje ES ministrai diskutuos apie ES bendrosios rinkos potencialą ir konkurencingumą, veiksmų planą „Verslumas 2020“, bus aptarti ir kiti aktualūs klausimai. Konkurencingumo tarybos posėdžio metu ūkio ministrė pasirašys ES valstybių Susitarimą dėl Bendro patentų teismo.

Vizito metu ūkio ministrė B. Vėsaitė susitiks su  Europos Komisijos nariu, atsakingu už vidaus rinką ir paslaugas, Micheliu Barnier, Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininku Malcolmu Harbouru,  Latvijos ekonomikos ministru Danieliu Pavlutu. Taip pat planuojami susitikimai su kitų ES valstybių narių ūkio ministrais ir Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriato pareigūnais.

Europos Komisija pristatytas veiksmų planą „Verslumas 2020“, kurio iniciatyvos svarbios tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu. Planas turės teigiamos įtakos naujų verslų kūrimui, dirbančiųjų skaičiaus ir konkurencingumo didinimui. Šiuo dokumentu siekiama skatinti verslumą Europoje, išskiriant pagrindines strategines kryptis: verslumo ugdymas ir mokymas, verslo sąlygų gerinimas ir tikslinių grupių verslumo skatinimas.

Pasak ūkio ministrės, Lietuvoje vykdoma nemažai nacionalinių verslo sąlygų gerinimo ir verslumo skatinimo iniciatyvų, pvz., verslo priežiūrą atliekančių institucijų optimizavimo reforma, plečiama parama verslui finansų inžinerijos priemonėmis, teikiami pirmųjų verslo metų krepšeliai, konsultacinė parama norintiems pradėti arba ką tik pradėjusiems verslą, vykdomos jaunimo verslumą, užimtumą, jų geresnę integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės.

Konkurencingumo tarybos posėdžio metu bus diskutuojama ES bendrosios rinkos potencialo ir konkurencingumo klausimais. Lietuvos nuomone, atviros ir verslui palankios aplinkos kūrimas – viena esminių ES konkurencingumo didinimo krypčių. Bendrosios rinkos srityje ES jau yra priėmusi nemažai sprendimų, todėl vis didesnį dėmesį vertėtų skirti tų sprendimų įgyvendinimui prižiūrėti ir bendrosios rinkos valdymui stiprinti.

„Sustiprinus bendrosios rinkos valdymą, turėtų pagerėti visų, įskaitant ir Paslaugų direktyvą, ES bendrosios rinkos teisės aktų įgyvendinimas“, – sakė ūkio ministrė B. Vėsaitė.

Vasario 19 d. Konkurencingumo tarybos posėdyje ūkio ministrė B. Vėsaitė pasirašys Susitarimą dėl Bendro patentų teismo. Ūkio ministrę pasirašyti šį susitarimą įgaliojo Lietuvos Respublikos Prezidentė savo dekretu. Tikimasi, kad Bendro patentų teismo įsteigimas sustiprins ES konkurencingumą pasaulio mastu, o nauja bendra patentų sistema skatins inovacijas.

 

 

 

Pagerank

Visos teisės saugomos. © www.birutevesaite.lt. E-sprendimas: Aurelija Lankelienė ir a4joomla.com