Straipsniai

Ūkio ministrė lankėsi LVPA

Ketvirtadienį VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) lankėsi ūkio ministrė Birutė Vėsaitė.

Praleidusi visą rytmetį kartu su LVPA direktore Diana Vilyte ir kitais agentūros vadovais, ūkio ministrė susipažino su agentūros darbu bei jo organizacija, pasiektais rezultatais ir didžiausiais prasidėjusių paskutinių 2007-2013 m.  finansinio laikotarpio metų iššūkiais. Susitikimo metu buvo analizuojami pagrindiniai efektyviam ES paramos panaudojimui ir šio proceso administravimui trukdantys slenksčiai, tariamasi, kaip bendromis pastangomis juos įveikti.

Susitikimo metu sutarta telkti pastangas pareiškėjų ir projektų vykdytojų administracinės naštos mažinimui, taip pat tariantis su kitomis institucijomis (ypač Valstybės Kontrole ir Viešųjų pirkimų tarnyba) siekti abipusiu supratimu ir palankiu požiūriu grįstų santykių su projektų vykdytojais.
 
Pasak ūkio ministrės Birutės Vėsaitės, LVPA darbuotojai turėtų ne tik formaliai atlikti paramos projektų vertintojų funkcijas, bet ir tapti geranoriškais pagalbininkais. „Siekiantys gauti paramą ar jau projektą įgyvendinantys pareiškėjai turėtų sulaukti ne tik formalių konsultacijų, bet ir patarimų bei pagalbos sprendžiant iškilusias problemas, aiškinantis nustatytus reikalavimus“,– teigė ministrė.
 
Pasak ministrės B. Vėsaitės, vertinant projektus turime siekti ne tik laikytis teisės aktų, bet ir vadovautis protingumo kriterijumi, kad būtų kuo daugiau sumažinta biurokratinė našta verslui, atsikratyta perteklinių reikalavimų ir supaprastinta paramos gavimo, dokumentacijos pildymo tvarka. Atsisakius perteklinio biurokratizmo būtų sparčiau skirstoma ir efektyviau panaudojama parama, taip pat būtų paskatinta konkurencija, nes tikėtina, kad daugiau ryžtųsi kreiptis paramos. Numatoma, kad minėti palengvinimai turėtų būti pradėti taikyti dar skiriant likusias 2007-2013 m. finansinio periodo lėšas.
 
Ūkio ministrė B. Vėsaitė taip pat paprašė Agentūros pateikti įvertinimą, kiek Europos Sąjungos parama davė naudos visam šalies ūkiui, ne tik kiekybinis rodikliais, bet iš esmės.
 
LVPA – tai pelno nesiekianti Ūkio ministerijos įsteigta institucija, kuri administruoja Europos Sąjungos paramos lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.
 
Šiuo metu LVPA administruoja 4,6 mlrd. Lt 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Lietuvos verslo plėtrai, ekonomikos ir ūkio augimui, infrastruktūrai vystyti.
 
LVPA struktūrą sudaro Projektų valdymo departamentas, suskirstytas į Verslo, Energetikos, Turizmo, Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros skyrius, kurie nuosekliai atlieka projektų valdymą nuo paraiškos gavimo iki projekto siekiamų rodiklių kontrolės. Projekto vykdytojas turi priskirtą pastovų projektų vadovą, dirbantį su juo viso proceso metu. Finansinių mokėjimo srautą valdo Projektų finansų valdymo departamentas.

 

 

 

Pagerank

Visos teisės saugomos. © www.birutevesaite.lt. E-sprendimas: Aurelija Lankelienė ir a4joomla.com