Straipsniai

SVV kreditavimas nebeįsivaizduojamas be valstybės garantijų

Per 2012 metus UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovų paskolas kredito įstaigoms suteikė 544 garantijas, kurių suma siekė 126,2 mln. Lt, kas leido SVV įmonėms verslo plėtrai Lietuvoje pasiskolinti 188,7 mln. Lt.

„Garantijos – vienas iš efektyviausių būdų skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių projektų finansavimą, juo labiau kad tokiam intervencijos būdui Lietuva sugebėjo panaudoti ir ES SF lėšas, – sako INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka. – Jau dabar aišku, kad įmonių paramai skirtų ES SF lėšų panaudojimą finansų inžinerijos priemonėms įgyvendinti Europos Komisija išskiria kaip prioritetinį 2014-2020 m., nes SVV finansavimą skatinančios finansų inžinerijos priemonės neiškreipia konkurencinės aplinkos, suteikia galimybę gauti taip reikalingą finansavimą didesniam įmonių skaičiui“.

Anot Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovo Vytauto Valvonio, valstybės garantijos komercinių bankų išduodamoms paskoloms sudaro palankias sąlygas pagyvinti smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimą.

„Valstybės užnugaris nedidelėms įmonėms ieškant lėšų savo plėtrai ypač svarbus. Paskola, išduota smulkiajai ar vidutinei įmonei, bet garantuota valstybės, vertinama kaip mažiau rizikinga, tad bankams reikia mažiau kapitalo galimoms rizikoms padengti. Todėl šiuo instrumentu besinaudojančioms įmonėms finansiniai ištekliai labiau prieinami“, – sakė V.Valvonis.
2012 m. vidutinė paskolų suma buvo 346 854 Lt, o vidutinė garantijų suma – 232 014 Lt. Vidutiniškai su INVEGA garantija SVV subjektai skolinosi 3,3 metų laikotarpiui, vidutinė garantijų trukmė atitinkamai buvo 2,3 metų.

52,6 proc. garantijų suteikta įmonėms, veikiančioms ilgiau nei 5 metus. Paskolų garantijų teikimo ir papildomų finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo derinys turėjo įtakos verslą pradedančiosioms įmonėms bei verslininkams – net 28,13 proc. garantijų buvo suteikta už įmonių, veikiančių iki vienerių metų, paskolas.

Daugiausia INVEGA garantijų suteikta už įmonių, besiverčiančių gamyba, paskolas – joms atiteko 37,68 proc. visų garantijų. Kiek mažiau – 35,1 proc. – garantijų suteikta už prekybos įmonių imtas paskolas. O už teikiančių įvairias paslaugas įmonių paskolas suteikta 27,21 proc. garantijų.

Už paskolas apyvartinėms lėšoms, skirtoms verslo plėtrai, suteikta 43,2 proc. garantijų, o už investicines paskolas garantijų buvo suteikta šiek tiek daugiau – 56,8 proc.

Nuo veiklos pradžios (2001 m.) iki 2012 m. gruodžio 31 d. INVEGA kredito įstaigoms už smulkiojo ir vidutinio verslo paskolas jau suteikė 3978 garantijas, garantuotų paskolų suma sudarė 1,56 milijardo Lt, garantijų suma – 1,1 milijardo Lt.

Pagerank

Visos teisės saugomos. © www.birutevesaite.lt. E-sprendimas: Aurelija Lankelienė ir a4joomla.com